Olemme julkaisseet OMRONin tietosuojakäytäntö ja evästekäytäntöjen tarkistetut versiot. Tuotteidemme ja palveluidemme käyttö on näiden tarkistettujen ehtojen alaista.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla tämän sivuston selaamista hyväksyt evästekäytännön, joka on tarkistettu toukokuussa 2018.

Salli evästeet
Cardiovascular diseases heartscan

Sydän- ja verisuonitaudit

Sydän- ja verisuonitaudit ovat maailman yleisin kuolinsyy eli ne aiheuttavat vuosittain enemmän kuolemantapauksia kuin mikään muu syy.

Sydän- ja verisuonitaudit

Useimmat sydän- ja verisuonitaudit voi ehkäistä ennalta vaikuttamalla yleisesti elämäntapoihin liittyviin riskitekijöihin, joita ovat esimerkiksi tupakointi, epäterveellinen ruokavalio, liikalihavuus, liian vähäinen liikunnan määrä ja alkoholin riskikäyttö.

Sydän- ja verisuonitautia sairastavien ja henkilöiden, joilla on suuri sydän- ja verisuonitaudin riski (joilla on yksi tai useita riskitekijöitä, kuten kohonnut verenpaine, diabetes, hyperlipidemia tai muu todettu sairaus) kannalta on tärkeää, että sairaus havaitaan varhain ja että sitä hallitaan asianmukaisesti jatkuvan seurannan, neuvonnan ja lääkityksen avulla.

Kohonnut verenpaine (hypertensio)

Kohonnutta verenpainetta (hypertensiota) esiintyy 20 prosentilla koko väestöstä ja jopa puolella 70 vuotta täyttäneistä. Tällä hetkellä noin miljardilla ihmisellä on korkea verenpaine, ja luvun odotetaan kasvavan yli 50 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Maailmanlaajuisesti kohonnut verenpaine on kolmanneksi yleisin kuolinsyy, ja siihen liittyvien kuolemien ennakoidaan lisääntyvän dramaattisesti tulevina vuosikymmeninä. Korkea verenpaine rasittaa sydäntä ja verenkiertoelimistöä. Sydämeen kohdistuva rasitus johtaa sydämen kammioiden laajentumiseen ja vaurioittaa sydämeen verta tuovia suonia. Ääreisverenkierrossa suonien paineen kasvu saattaa aiheuttaa kallonsisäistä verenvuotoa ja voi vahingoittaa elintärkeitä elimiä, muun muassa maksaa, munuaisia, aivoja ja keuhkoja.

Edellä kerrotusta huolimatta kohonnutta verenpainetta pidetään usein ”hiljaisena tappajana”, koska suurimmalla osalla verenpainepotilaista ei ole mitään oireita eivätkä he välttämättä osaa hakeutua hoitoon ennen kuin on liian myöhäistä.
 

Riskit

Kenelle vain voi kehittyä kohonnut verenpaine. Useimmilla esiintyy kohonnutta verenpainetta ainakin joskus, mutta tietyillä henkilöillä on suurempi pysyvästi kohonneen verenpaineen (verenpainetaudin) riski.

Seuraavat tekijät voivat kasvattaa korkean verenpaineen riskiä merkittävästi:

 • tupakointi
 • liiallinen alkoholin käyttö
 • stressi
 • epäterveellinen ruokavalio ja/tai liian vähäinen liikunnan määrä
 • liikalihavuus

Näiden ehkäistävissä olevien tekijöiden lisäksi myös geenit voivat vaikuttaa sairastumisalttiuteen. Henkilöillä, joilla on kohonneeseen verenpaineeseen liittyvää sukurasitetta, onkin suurempi sairastumistodennäköisyys.

Kohonnutta verenpainetta voi esiintyä kaikenikäisillä

Vaikka kohonnut verenpaine yleensä yhdistetään ikääntymiseen ja vaikka sen esiintyvyys kasvaa iän myötä, kohonnutta verenpainetta voi olla kaikenikäisillä. Onkin tärkeää ottaa säännöllinen verenpaineen mittaaminen tavaksi jo varhain, vaikka katsoisitkin, että kohonneen verenpaineen riski on kohdallasi melko pieni.

Onneksi kohonnutta verenpainetta voi ehkäistä ennalta. Riskiä voi pienentää monin tavoin. Säännöllinen verenpaineen mittaaminen kotona on tärkeä osa sairauden ennaltaehkäisyä ja auttaa sinua ja lääkäriäsi muodostamaan tarkan kuvan terveydentilastasi.

OMRON Healthcarella on laaja valikoima laadukkaita, tarkkoja ja luotettavia verenpainemittareita, joita voi käyttää oman kodin rauhassa. Tuotevalikoimastamme löytyy olkavarsi- ja rannemittareita kaikkiin tarpeisiin

Miksi verenpainetta tulisi mitata kotona?

Kohonnut verenpaine on merkittävä sydän- ja verisuonitautien riskitekijä. Säännöllinen verenpaineen mittaaminen kotona on tärkeä osa sairauden ennaltaehkäisyä ja auttaa sinua ja lääkäriäsi muodostamaan tarkan kuvan terveydentilastasi.

 • Kohonneen verenpaineen diagnosointi, ennaltaehkäisy ja hallinta
 • Kohonneen verenpaineen diagnosointi, ennaltaehkäisy ja hallinta ovat keskeisiä aseita taistelussa tätä hengenvaarallista sairautta vastaan, ja verenpaineen säännöllinen seuranta on ensimmäinen askel. Edellä kuvaillut tosiasiat ja tilastot osoittavat, että tarvitaan välittömiä toimia ja terveydenhuollon, mielipidevaikuttajien ja koko yhteiskunnan panosta.

Ennaltaehkäisy

Useimmat sydän- ja verisuonitaudit voi ehkäistä ennalta vaikuttamalla yleisesti elämäntapoihin liittyviin riskitekijöihin, joita ovat esimerkiksi tupakointi, epäterveellinen ruokavalio, liikalihavuus, liian vähäinen liikunnan määrä ja alkoholin riskikäyttö.

Sydän- ja verisuonitautia sairastavien ja henkilöiden, joilla on suuri sydän- ja verisuonitaudin riski (joilla on yksi tai useita riskitekijöitä, kuten kohonnut verenpaine, diabetes, hyperlipidemia tai muu todettu sairaus) kannalta on tärkeää, että sairaus havaitaan varhain ja että sitä hallitaan asianmukaisesti jatkuvan seurannan, neuvonnan ja lääkityksen avulla.

Oli taustasyy mikä tahansa, miltei kaikki kohonneen verenpaineen tyypit voidaan ehkäistä ennalta tai hoitaa tehokkaasti yhdistelemällä erilaisia toimenpiteitä. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet, kuten elämäntapojen ja ruokavalion kohentaminen sekä verenpaineen säännöllinen seuranta, voivat pienentää sairastumisriskiä merkittävästi. Nämä toimenpiteet auttavat alentamaan kohonnutta verenpainetta hallittavissa olevalle tasolle, mutta monesti saatetaan kuitenkin tarvita myös lääkehoitoa. Käy siis säännöllisesti lääkärissä.

Miten voit pienentää riskiä?

 • Noudata terveellistä ruokavaliota
 • Lopeta tupakointi
 • Vähennä alkoholin käyttöä
 • Harrasta liikuntaa säännöllisesti
 • Vähennä stressiä
 • Varaa aikaa rauhoittumiseen ja rentoutumiseen
 • Käy säännöllisesti lääkärissä
 • Mittaa verenpaine säännöllisesti kotona ja keskustele tuloksista lääkärin kanssa

Olet avainasemassa oman terveytesi edistämisessä. Yleisten kohonneeseen verenpaineeseen liittyvien riskitekijöiden vähentäminen tai eliminointi voi merkittävästi vähentää alttiuttasi sairastua kohonneeseen verenpaineeseen ja siihen liittyviin sairauksiin. Hyvät valinnat – muun muassa elämäntapojen ja ruokailutottumusten muuttaminen sekä verenpaineen säännöllinen mittaaminen – riittävät usein ehkäisemään kohonnutta verenpainetta ennalta tai jopa kääntämään sairauden kulun.