We hebben gewijzigde versies van het Privacybeleid en Cookiebeleid van OMRON gepubliceerd. Uw gebruik van onze producten en services is onderworpen aan deze gewijzigde voorwaarden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u doorgaat met het doorbladeren van deze website, gaat u akkoord met ons Cookiebeleid dat per mei 2018 is gewijzigd.

Cookies toestaan

EMC information

In dit deel vindt u informatie over Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) voor ieder elektrisch product van OMRON. Met het toegenomen aantal elektronische apparaten, zoals PC’s en mobiele telefoons kunnen medische apparaten tijdens het gebruik elektromagnetische interferentie ondervinden van andere apparaten. Elektromagnetische interferentie kan onjuiste werking van medische apparaten veroorzaken en zo een potentieel onveilige situatie veroorzaken. Omgekeerd behoren medische apparaten geen storingen bij andere apparaten te veroorzaken.

Om de eisen voor EMC (Elektromagnetische Compatibiliteit) te standaardiseren, met het doel onveilige situaties veroorzaakt door producten te voorkomen, is de EN60601-1-2 norm ingevoerd. In deze norm is de mate waarin apparatuur bestand moet zijn tegen elektromagnetische interferentie vastgelegd, evenals de maximum elektromagnetische straling die een medisch apparaat mag afgeven.

De medische apparaten die OMRON Healthcare produceert voldoen aan deze EN60601-1-2:2007 norm, zowel qua bestendigheid tegen elektromagnetische interferentie als qua uitgezonden elektromagnetische straling.

Niettemin dienen speciale voorzorgsmaatregelen te worden genomen:

  • Het gebruik van andere accessoires en kabels dan door OMRON wordt voorgeschreven kan een verhoogde emissie en/of verminderde bestendigheid tegen elektromagnetische interferentie tot gevolg hebben.
  • Gebruik de medische apparaten niet in een opstelling direct naast, boven of onder andere apparaten. Indien dat toch noodzakelijk is, dient voor ingebruikname goed te worden gecontroleerd of het apparaat in die opstelling op de juiste wijze blijft functioneren. 

Meer richtlijnen voor individuele producten met betrekking tot de EMC-omgeving waarin het apparaat gebruikt dient te worden.