We hebben gewijzigde versies van het Privacybeleid en Cookiebeleid van OMRON gepubliceerd. Uw gebruik van onze producten en services is onderworpen aan deze gewijzigde voorwaarden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u doorgaat met het doorbladeren van deze website, gaat u akkoord met ons Cookiebeleid dat per mei 2018 is gewijzigd.

Cookies toestaan
Nauwkeurigheid 1600x600

INTELLI WRAP MANCHET

Accurate resultaten, in welke stand de manchet ook omgelegd is¹

M3 Comfort

De M3 Comfort maakt een snelle en nauwkeurige bloeddrukmeting mogelijk.

De M3 Comfort wordt geleverd met Intelli Wrap Cuff technology, die zorgt voor 360 graden nauwkeurigheid die zorgt voor accurate meting, ongeacht in welke stand de manchet om de arm is geplaatst.¹


Product code: HEM-7134-E

Verminder fouten!²

Op het eerste gezicht vinden mensen het omleggen van de manchet "gemakkelijk".

ECHTER, onderzoek door OMRON heeft aangetoond dat 1 op de 3 mensen hun bloeddruk niet juist meten, doordat zij de manchet niet in de juiste positie om de arm aanbrengen.³

HET MAAKT UIT HOE U DE MANCHET GEBRUIKT

Onjuist gebruik van de manchet wordt gezien als een voorname oorzaak van onjuiste bloeddrukmetingen.

Fouten als gevolg van verkeerde plaatsing van het manchet behoren tot het verleden met de OMRON Intelli Wrap manchet

Groter meetgebied

Gewone manchetten kunnen onnauwkeurige of sterk wisselende resultaten veroorzaken wanneer ze niet goed worden omgelegd. Dit komt omdat het gedeelte van de manchet waar een nauwkeurige meting mogelijk is, klein is.

Het gedeelte van de OMRON Intelli Wrap Manchet waarmee nauwkeurige meting mogelijk is, is zo groot dat dit de volledige 360° van de omtrek van de bovenarm beslaat, waardoor het in feite onmogelijk is om de manchet onjuist om te leggen.

Gebruik van de Intelli Wrap Manchet kan het aantal fouten, dat wordt gemaakt bij thuis zelf bloeddruk meten, sterk verminderen, waardoor de nauwkeurigheid in het algemeen stijgt. 

M3 COMFORT - Eigenschappen

  • Helpt bij het herkennen van risicofactoren voor beroerten4
  • Klinisch gevalideerd – Voldoet aan de eisen van de European Society of Hypertension
  • Intellisense technologie  – Pompt de manchet altijd tot de juiste druk op
  • 360 graden nauwkeurig – Nauwkeurige meting ongeacht de positie van de manchet om de arm ¹
  • Detectie van onregelmatige hartslag – Toont een symbool wanneer er tijdens de bloeddrukmeting onregelmatige hartslag is vastgesteld
  • Easy LED aanduiding van hoge bloeddruk – Rode LED geeft aan dat de bloeddruk tijdens de meting hoger was dan de normale waarde

Download de gebruiksaanwijzing voor meer informatie

OMRON Bloeddrukmeters

De OMRON bloeddrukmeters zijn een hulpmiddel om hoge bloeddruk te bewaken, de voornaamste risicofactor voor beroerten.4
Grote nauwkeurigheid en hoge kwaliteit zijn essentiële eigenschappen bij de keuze van een bloeddrukmeter. Om deze reden innoveert OMRON voortdurend om de nauwkeurigheid van bloeddrukmeting thuis te verbeteren. Onze bloeddrukmeters en manchetten zijn zodanig ontworpen dat het risico van foutieve metingen wordt beperkt. OMRON heeft een uitgebreid assortiment bovenarm- en polsbloeddrukmeters, die alle aan belangrijke voorwaarden voldoen die bijdragen aan nauwkeurige metingen:

  • Klinische validatie
  • Innovatieve Intellisense technologie
  • Detectie van onregelmatige hartslag 
  • Bewaking van bloeddrukgegevens over een lange periode

 

1) Bilo G. et al. Impact of cuff positioning on blood pressure measurement accuracy. May a specially designed cuff make a difference? Hypertens Res 2017. DOI: 10.1038/hr.2016.184. De studie werd uitgevoerd met de M6 Comfort met Intelli Wrap Cuff. (De M7 Intelli IT is technisch equivalent)  
2) Vermindert fouten als gevolg van onjuiste plaatsing van de manchet om de bovenarm.
3) Omron gegevens van marktonderzoekgegevens in het Verenigd Koninkrijk en Italië door Perleberg, 2014
4) Okubo T, Asayama K, Kikuya M, Metoki H, Obara T, Salto S, et al. Prediction on ischaemic and haemorrhagic stroke by self-measured blood pressure at home: The Ohasama study. Blood Press Monit. 2004; 9:315-320