We hebben gewijzigde versies van het Privacybeleid en Cookiebeleid van OMRON gepubliceerd. Uw gebruik van onze producten en services is onderworpen aan deze gewijzigde voorwaarden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u doorgaat met het doorbladeren van deze website, gaat u akkoord met ons Cookiebeleid dat per mei 2018 is gewijzigd.

Cookies toestaan

Privacy- en Cookiebeleid

OMRON Healthcare Europe B.V. en haar dochterondernemingen binnen de EMEA-regio ("wij" of "OMRON") streven ernaar om de privacy van personen die gebruikmaken van de Website ("u") te beschermen en te respecteren. Dit beleid (samen met onze gebruiksvoorwaarden en eventuele andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen) beschrijft welke informatie wij van u verzamelen of u aan ons geeft, hoe deze wordt verwerkt, met wie deze gedeeld mag worden en welke keuzes u hebt met betrekking tot het gebruik van deze informatie. Wanneer u gebruikmaakt van enig deel van de OMRON-websites ("Website"), gaan wij ervan uit dat u de voorwaarden in dit privacy- en cookie-beleid volledig hebt geaccepteerd en dat u ermee instemt.

Welke informatie mogen wij over u verzamelen

Wij mogen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

• informatie die u aan ons verstrekt door het invullen van een formulier op een van de OMRON-websites. Dit omvat tevens de informatie die is verstrekt bij de registratie voor het gebruik van de Website, het aanmelden voor onze diensten, het plaatsen van materiaal of het indienen van een verzoek om extra diensten. Wij kunnen u ook om informatie vragen als u deelneemt aan een wedstrijd of promotieactie die wordt gesponsord door Omron, en wanneer u melding maakt van een probleem met de Website.

• Wanneer u contact met ons opneemt, mogen wij deze correspondentie bewaren. Wij mogen u ook vragen een vragenlijst in te vullen die wij gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. U bent echter niet verplicht om deze in te vullen..

• Gegevens over uw bezoeken aan de Website en de bronnen die u raadpleegt.

• Gegevens over uw computer, inclusief uw IP-adres (indien beschikbaar), besturingssysteem en browsertype, voor onze systeemadministratie. Dit is statistische informatie over de activiteiten en het surfgedrag van de gebruikers van de Website en dient niet tot identificatie van individuele gebruikers.

Cookies

De Website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van de overige gebruikers van de Website. Een cookie is een klein bestand dat samen met pagina's van de Website wordt verzonden door uw browser en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Als een cookie is opgeslagen, kan de informatie hierin bij uw volgende bezoek aan de Website naar onze servers worden teruggestuurd. Dit helpt ons om u een betere ervaring te bieden tijdens het surfen op de Website en om deze te verbeteren.

Permanente cookies

Door het gebruik van permanente cookies kunnen wij u bij uw volgende bezoek aan de Website herkennen. Wij gebruiken deze cookies om u een ervaring op maat te bieden. Ook als u toestemming geeft voor het gebruik van cookies, wordt dit in een cookie opgeslagen. Dit betekent dat u bij een volgend bezoek uw voorkeuren niet opnieuw hoeft in te stellen, waardoor u makkelijker gebruik kunt maken van de Website. Permanente cookies kunnen worden verwijderd via de instellingen van uw webbrowser.

Sessie-cookies

Door het gebruik van sessie-cookies kunnen we bijhouden welke delen van de Website u tijdens uw bezoek hebt bekeken. Dit helpt ons om onze diensten nog beter af te stemmen op de gebruikers. Deze cookies worden na elk bezoek automatisch verwijderd.

Tracking-cookies

Wij maken geen gebruik van tracking-cookies waaraan wij zouden kunnen zien of u ook andere websites binnen ons netwerk hebt bezocht.

Google analytics

Via de Website wordt door Google een cookie geplaatst als onderdeel van hun ‘Analytics’-dienst. Wij maken gebruik van deze dienst om te kijken hoe bezoekers de Website gebruiken. Google kan dergelijke informatie verstrekken aan derden als zij hiertoe wettelijk verplicht zijn of aan derden die deze informatie namens Google verwerken.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt zo veel mogelijk anoniem gemaakt. Uw IP-adres wordt niet verstrekt. De informatie wordt verzonden naar de Verenigde Staten en opgeslagen op servers in de VS. Google heeft aangegeven te voldoen aan de Safe Harbor-principes en doet mee aan het Safe harbor-programma van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken. Dit betekent dat de bescherming van de privacy bij het verwerken of mogelijk verwerken van persoonlijke gegevens onder Europese wetgeving voldoende gewaarborgd zou moeten zijn.

Knoppen voor sociale media

Op de Website vindt u knoppen om websites te promoten (“like”) of delen (“tweet”) op sociale netwerken. Deze knoppen werken op basis van de programmeercode van deze sociale netwerken. Wanneer deze knoppen worden gebruikt, worden cookies op uw computer opgeslagen. Wij hebben hier geen invloed op. Voor meer informatie over de manier waarop zij de gegevens verwerken die zij via deze cookies verkrijgen, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van dergelijke sociale netwerken. Deze verklaringen kunnen regelmatig worden aangepast.

Recht op inzien, wijzigen of verwijderen van uw gegevens

U hebt het recht om een verzoek in te dienen voor het inzien, wijzigen of verwijderen van uw gegevens die door middel van cookies zijn verzameld. Voor een dergelijk verzoek kunt u een brief sturen naar OMRON Healthcare Europe B.V., Scorpius 33, 2132 LR  Hoofddorp, Nederland en u krijgt binnen 4 weken een reactie op uw verzoek. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen om u te identificeren. Als u persoonlijke informatie wilt inzien die gekoppeld is aan een cookie, dient u ons een kopie van de betreffende cookie te sturen. U kunt de cookie vinden via de instellingen van uw webbrowser.

Activeren, deactiveren en verwijderen van cookies

Meer informatie over het inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies in de help-functie van uw webbrowser.

Meer informatie over cookies

Op de volgende website vindt u meer informatie over cookies:
Your Online Choices: "De gids voor online behaviourial advertising" (www.youronlinechoices.com/nl)

Verantwoordelijkheid voor aan ons verstrekte gegevens

De Website is eigendom van en wordt beheerd door OMRON healthcare Europe B.V. Alle gegevens die u via deze website aan ons verstrekt, worden opgeslagen in een gegevensbestand dat wordt onderhouden door Omron Healthcare Europe B.V. in Nederland

Voor zover wij u een wachtwoord hebben verstrekt (of u dat zelf hebt gekozen) waarmee u toegang tot bepaalde delen van de Website krijgt, bent u zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord.

Helaas is de verzending van gegevens via het internet niet absoluut veilig. Hoewel wij ons zullen inspannen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de gegevens die u naar de Website hebt verzonden, niet garanderen; elke verzending geschiedt op uw eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures hanteren en veiligheidsmaatregelen treffen om onbevoegde toegang tot uw gegevens te voorkomen

Gebruik van de informatie

Wij kunnen uw gegevens op de volgende wijze gebruiken:

• Om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Website aan u wordt gepresenteerd op de wijze die voor u en uw computer het meest efficiënt is.

• Om u te voorzien van de informatie, producten en diensten waarom u ons hebt verzocht of waarvan wij menen dat u daarin wellicht geïnteresseerd bent, indien u ons toestemming hebt gegeven voor dergelijke doeleinden contact met u op te nemen.

• Om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de tussen u en ons gesloten contracten.

• Om u in staat te stellen gebruik te maken van de interactieve mogelijkheden van onze diensten, wanneer u dat wenst.

• Om u te informeren over aanpassingen van onze dienstverlening.

Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om u te informeren over goederen en diensten die wellicht voor u interessant zijn en daarover contact met u op te nemen.

Openbaarmaking van uw gegevens

Uw persoonlijke gegevens mogen openbaar worden gemaakt aan onze dochterondernemingen binnen de EMEA-regio met als doel u informatie te verstrekken ter promotie van onze producten of diensten. Wij mogen uw persoonlijke gegevens openbaar maken aan alle leden van de OMRON-groep, met inbegrip van, maar niet beperkt tot onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen.

Wij mogen uw persoonlijke gegevens openbaar maken aan derden:

• Indien wij een bedrijf of bedrijfsmiddelen aan- of verkopen mogen wij uw persoonlijke gegevens aan een potentiële verkoper of koper openbaar maken.

• Indien OMRON of haar activa worden verkregen door een derde partij, in welk geval alle persoonlijke gegevens van haar klanten over te dragen activa zullen zijn.

Uw rechten

Als u kennis wilt nemen van de persoonlijke gegevens die Omron in haar bezit heeft, deze wilt corrigeren of aanvullen, verwijderen of blokkeren, of wanneer u bezwaar wilt aantekenen vanwege bepaalde persoonlijke omstandigheden, of wanneer u zich wilt afmelden voor een OMRON-mailinglist, kunt u dit doen door contact met ons op te nemen via e-mail of per brief. U vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacy- en cookie-beleid. OMRON zal al het redelijke doen om uw verzoek of bezwaar te honoreren en u op de hoogte te stellen of, en in hoeverre, het verzoek wordt ingewilligd en wel binnen 4 weken na ontvangst van een dergelijk verzoek of bezwaar.

De Website kan regelmatig links naar en van de websites van onze partnernetwerken en dochterondernemingen bevatten. Wanneer u een link naar een dergelijke website volgt, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites hun eigen privacybeleid voeren en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dat beleid. Lees het beleid van de betreffende website door voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt.

Wijzigingen in ons privacy- en cookie-beleid

Omron kan dit privacy- en cookie-beleid te allen tijde naar eigen inzicht en zonder aankondiging aanpassen door deze publicatie bij te werken. Wij raden u daarom aan de Website regelmatig te bezoeken om het dan geldende privacy- en cookie-beleid te bekijken. Sommige bepalingen in dit privacy- en cookie-beleid kunnen worden vervangen door expliciete verwijzingen naar juridische kennisgevingen of bepalingen die zich op bepaalde pagina's op de Website bevinden.

Toepasselijk recht

Dit privacy- en cookie-beleid is opgesteld en dient te worden geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht. Eventuele geschillen voortvloeiend uit dit privacy- en cookie-beleid zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbank.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken naar aanleiding van dit privacy- en cookie-beleid zijn altijd welkom. U kunt deze versturen per brief naar: OMRON Healthcare Europe B.V., Marketing & Communication Department, Scorpius 33, 2132LR, Hoofddorp, Nederland

Datum van uitgave: januari 2013