All for Healthcare

OMRON Healthcare stawia sobie za cel poprawę jakości życia poprzez dostarczanie poddanych walidacji klinicznej, innowacyjnych urządzeń medycznych do monitorowania, terapii i profilaktyki zdrowia.

Omron connect 2

OMRON connect umożliwia łatwe przeglądanie, zapisywanie i zarządzanie dokonanymi pomiarami.

Button appstore Button playstore
Go to omron connect