Skip to main content

OMRON Gizlilik Politikası

1. Giriş

OMRON Healthcare Europe B.V. ve EMEA'daki (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bağlı şirketleri (“OMRON" veya “biz“) gizliliğinizi korumayı ve gizliliğinize saygı göstermeyi taahhüt eder. Bu Gizlilik Politikası, ürünlerimizi (“Ürünler“) satın aldığınızda ya da web sitelerimize veya uygulamalarımıza eriştiğinizde, bizimle etkileşim kurduğunuzda ya da bizden başka hizmetler (“Hizmetler“) kullandığınızda kişisel verilerinizi işleme dayanağımızı belirler. Kişisel verilerinize ilişkin görüşlerimizi ve uygulamalarımızı ve kişisel verilerinizi ne şekilde ele aldığımızı öğrenmek için lütfen aşağıdakileri dikkatlice okuyun.

2. Topladığımız kişisel veriler

Bu Gizlilik Politikası'nın amaçları için kişisel veriler, kimliğinizi tanımlayabileceğimiz her türlü bilgi (topluca “Kişisel Veri" olarak anılacaktır) anlamına gelir. Ürünlerimizi satın aldığınıza ya da Hizmetlerimizi kullandığınızda sizin hakkınızda topladığımız Kişisel Veriler şunları içerir:

Olağan Kişisel Veriler için:

a. İletişim bilgileriniz. Adınız, posta adresiniz ve telefon numaranız ve e-posta adresiniz gibi diğer iletişim bilgileriniz, talepleriniz, iletebileceğiniz her türlü şikayet veya kendi isteğinizle sağlayabileceğiniz diğer her türlü veri.

b. Otomatik olarak toplanan bilgiler. Örneğin web sitelerimizde web sitelerimizin veya uygulamalarımızın kullanımıyla ilgili bilgi toplayan çerezler, web işaretçileri ve benzer teknolojiler kullandığımızda toplayabileceğimiz IP adresiniz ve tarayıcı türünüz ve sürümünüz dahil teknik bilgiler. Daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamız'a bakın.

c. Çevrimiçi Hizmetlerimizi kullanımınızla ilgili bilgiler. Bu; ziyaret ettiğiniz sayfalarla, beğendiğiniz ürünler ve hizmetlerle ve web alışverişi söz konusuysa alışveriş sepetinizde satın almadan bıraktığınız içerikler hakkında verileri içerir.

d. Çevrimiçi satın alımlarınız. Satın alma miktarınız ve tarihiniz, satın aldığınız ürün veya hizmet, hangi web sitesinden satın aldığınız, ödeme yöntemi, ödeme durumu, indirim, teslimat yöntemi ve teslimat adresi gibi, çevrimiçi olarak bir ürün satın aldığınızda topladığımız veriler.

e. Değerlendirmeleriniz. Web sitelerimizde yayınladığınız ya da çevrimiçi olarak veya sosyal medya aracılığıyla bizimle paylaştığınız görüşleriniz, deneyimleriniz, tercihleriniz ve ilgi alanlarınız ile ürün veya etkinlik incelemeleri.

f. İletişim verileriniz. Talepleriniz, iletebileceğiniz tüm şikayetler ve sizinle telefon üzerinden, e-posta, sosyal medya ya da başka elektronik yöntemler aracılığıyla iletişime geçtiğimizde alabileceğimiz diğer tüm veriler.

g. Diğer kaynaklardan toplanan bilgiler. Veri toplayıcılar ve kamuya açık veritabanları gibi ticari olarak sunulan kaynaklardan bilgi toplayabiliriz. Size gönderdiğimiz iletişimleri özelleştirmemize ve ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmemize yardımcı olması için bu bilgileri (ör. ad, ilgi alanları, kamuya açık olarak gözlemlenen veriler) sizin hakkınızda topladığımız bilgilerle birleştirebiliriz ve kanunların gerektirmesi halinde ayrıca açık onayınızı talep edebiliriz.

h. Eğitim verileri. Kurs kayıtları ve denemeleri, tamamlama kayıtları ve sertifikalar, geçme notları ve aktivite gibi bir e-öğrenim veya eğitim kursuna katılırsanız topladığımız verilerdir.

i. Trafik verileri. OMRON ziyaretçi (kablosuz) ağımıza bağlandığınız zaman topladığımız verilerdir. Buna örneğin IP adresiniz ve coğrafi konum verileriniz dahildir.

Özel kategorideki Kişisel Veriler için:

Ayrıca, örneğin sağlıkla ilgili belirli OMRON Ürünlerini ve Hizmetlerini kullanmanız gibi bizimle etkileşime geçtiğinizde bize kendi isteğinizle sağladığınız sağlık bilgilerini de toplayabiliriz. Yalnızca bize kendi isteğinizle sağladığınız sağlık verilerini kullanırız ve bunları yalnızca önceden onayınızı alarak veya bu yöndeki talimatınızla ve yalnızca bu Gizlilik Politikası'nda belirtilmiş olan amaçlar için kullanırız. Onay vermeyi reddedebilir veya istediğiniz zaman onayınızı geri çekebilirsiniz; lütfen aşağıdaki “Haklarınız" ile ilgili bölüme bakın.

3. Kişisel Verileri Kullanım Amaçları

OMRON Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlar için ve yasal bir temele dayalı olarak toplar ve kullanır. Sizin hakkınızda önceden sahip olduğumuz bilgiler varsa bunları da aynı amaçlarla kullanabileceğimizi lütfen unutmayın.

a. Sizinle yaptığımız bir sözleşmeyi yerine getirmek için. Sizinle aramızda yapılmış olan her türlü sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve taleplerinizi, sorularınızı veya şikayetlerinizi ele almak da dahil olmak üzere talep ettiğiniz bilgileri ve hizmetleri size sunmak için. Çevrimiçi olarak Ürün sipariş etmek ya da Hizmet talebinde bulunmak mümkün olduğunda bu verileri, satın alımlarınızı ve taleplerinizi yönetmek ve ele almak için işleriz.

b. Bizim veya bir üçüncü tarafın meşru ticari menfaatleri içindir. İletişim bilgileriniz, hesabınız ve elektronik kimlik tanımlama verileriniz gibi Kişisel Verilerinizi (hem toplu olarak hem de ayrı ayrı) Ürünlerimizin ve Hizmetlerimizin reklamını yapmak, mevcut bir müşteriyseniz sizinle pazarlama veya başka ticari amaçlarla irtibata geçmek için kullanabiliriz. Fakat ayrıca Ürünlerimizin ve Hizmetlerimizin kalitesini analiz etmek ve iyileştirmek ve bunun yanı sıra biz müşteri olarak sizi anlamak ve size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için. Bu, kişisel profiller oluşturabilmemizi ve neyin ilginizi çekebileceğini değerlendirebilmemizi, size ve başkalarına sunduğumuz reklamların ne kadar etkili olduğunu ölçmemizi veya değerlendirmemizi ve ilginizi çekebilecek reklamlar sunmamızı sağlar. E-öğrenim veya eğitim kurslarımızdan birine katıldığınız zaman, Kişisel Verileri söz konusu kursları sunmak için gerektiği şekilde kullanacağız. Ayrıca, ağımızı korumak amacıyla ziyaretçi (kablosuz) ağımıza eriştiğiniz zaman toplanan trafik verilerini de kullanmaktayız.

Kişisel Verilerinizi Hizmetlerimizin kullanıcıları hakkında toplu istatistikler oluşturmak; makine ve ekipman planlama, geliştirme, üretme, satışı, kurulumu ve bakımı; güvenlik ve dolandırıcılığı önleme konusunda size yardımcı olmak; web sitemizi yönetmek ve sorun giderme, veri analizi, test, araştırma, istatistik ve anket amaçları dahil iç operasyonlar; iş faaliyetlerimizi kolaylaştırmak, şirket politikalarını ve prosedürlerini uygulamak; şirket birleşmesi, satış, yeniden yapılanma, OMRON varlıklarının veya işlerinin devredilmesi, satın alma, iflas veya benzeri etkinlikleri yapmamıza olanak sağlamak veya geçerli kanunların izin verdiği başka meşru amaçlar gibi meşru ticari menfaatlerimiz için kullanabiliriz.

c. Onayınıza dayalı bilgi kullanımı: Yukarıdaki “Özel kategorideki Kişisel Veriler" alt bölümünde belirtilen Kişisel Verileri burada belirtilen amaçlar için de kullanabiliriz ancak bunu, yalnızca buna yönelik onayınızı aldıktan sonra yaparız.

Kişisel Verilerinizi, bu konuda onayınızı alarak e-posta, SMS veya diğer elektronik yöntemler aracılığıyla pazarlama iletişimleri (profillerinize dayalı olarak) için kullanabiliriz.

Onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz; aşağıdaki “Haklarınız" bölümüne bakın.

d. Yasal yükümlülüklerimize uymak için: Kişisel Verileriniz uygun iş kayıtlarını tutmak, resmi makamların meşru taleplerine uymak ve geçerli kanun ve düzenlemelere uymak için veya kanunların gerektirdiği diğer şekillerde kullanılabilir.

4. Ortak Kullanım

Kişisel verilerinizi aşağıdaki taraflarla paylaşabiliriz:

a. OMRON Grubu bünyesindeki veri kontrolörleri. Kişisel Verileriniz, bu Gizlilik Politikası'nda açıklandığı şekilde Kişisel Verilerinizi kullanabilecek olan sorumlu OMRON şirketleri arasında paylaşılabilir. İlgili sorumlu OMRON şirketlerinin genel bir görünümü burada yer almaktadır. If you would like to contact any of these companies, please send an email to omce-odp@omron.com.

b. Hizmet Sağlayıcılar ve İşleyiciler. Muhtelif zamanlarda, aşağıdakiler dahil üçüncü taraf satıcıları dahil ederiz:

  • Kendileriyle yaptığımız herhangi bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya bizim adımıza hizmet sağlamaları için iş ortakları, tedarikçiler (BT hizmeti sağlayıcılar gibi) ve alt yükleniciler;

  • Çoğunlukla müşterilerimizle ilgili krediyle bağlantılı incelemeler yapmak için finans kuruluşları;

  • Google Analytics gibi, web sitelerimizin iyileştirilmesinde ve optimize edilmesinde bize yardım eden analiz ve arama motoru sağlayıcıları.

Bunlar, hizmetlerini sunarken bizim adımıza Kişisel Verilerinize erişir, Kişisel Verilerinizi alır, bulundurur veya başka şekillerde işler. Bu hizmet sağlayıcılarla olan sözleşmelerimiz, Kişisel Bilgilerinizi kendi amaçları için kullanmalarına izin vermez. Geçerli yasal gerekliliklerle tutarlı olarak üçüncü tarafların Kişisel Verilerinizi yeterince güvenlik altına alması ve bunları yalnızca talimatlarımıza uygun şekilde kullanması için ticari açıdan makul adımlar atmalarını isteriz.

c. Ortaklar. Size bazen ortaklarımızla (ör. ortak sponsorlar ve lisans verenler, lisans sahipleri ve markalı ürünlerimizin distribütörleri) işbirliği içinde bir hizmet sunabiliriz. Bu nedenle, Kişisel Bilgilerinizi bu ortaklara ifşa etmemiz gerekir. Geçerli kanunlara uygun şekilde, üçüncü tarafların Kişisel Verilerinizi yeterli şekilde güvence altına almaları ve bunları yalnızca bizim talimatlarımıza uygun şekilde veya ortak kontrolörler olarak kullanmaları için ticari açıdan makul adımlar atacağız. Ayrıca paylaşım konusunda size net bir şekilde bilgi vereceğiz ve siz de buna itiraz etme seçeneğine sahip olacaksınız. Yasal olarak gerekli olan durumlarda önceden onayınızı isteyeceğiz.

d. Yasal gereklilik durumunda üçüncü taraflar. İfşanın kanunen veya bir soruşturma, düzenleme gerekliliği, hukuki işlem, mahkeme emri veya bize tebliğ edilen bir hukuk davası bağlamında ya da OMRON'un ve bağlı şirketlerimizin haklarını ve sistemlerimizin ve web sitemizin güvenliğini korumak için gerekli olması halinde de Kişisel Verilerinizi ifşa ederiz.

e. Bir kurumsal işlem ile bağlantılı olarak üçüncü taraflar. İlaveten, Kişisel Veriler dahil olmak üzere müşterilerimiz hakkında bilgiler bir şirket birleşmesi, satış, OMRON varlıklarının devri, satın alma, iflas veya benzeri bir etkinliğin bir parçası olarak ifşa edilebilir.

f. E-öğrenim ve eğitim kurslarımızın sunulması durumunda üçüncü taraflar. İstihdamınız temelinde bu kurslardan birini tamamladığınız zaman, Kişisel Verilerinizi işvereninizle paylaşabiliriz. Bu amaçla Kişisel Verilerinizin işlenmesi için lütfen işvereninize başvurun.

g. Onaya dayalı olarak diğer taraflar. Sizin hakkınızda Kişisel Veriler dahil bilgileri bunu yapmamızı talep ettiğiniz veya buna onay verdiğiniz durumlarda başka herhangi bir üçüncü tarafa da ifşa ederiz.

5. Kişisel Verilerinizin uluslararası aktarımı

Çoğu durumda, Kişisel Verileriniz Avrupa Ekonomik Alanı dahilinde işlenecektir. Ancak OMRON'un bize sağladığınız her türlü Kişisel Veriyi ikamet ettiğiniz ülke dışındaki ülkelere (örneğin Japonya'ya) aktarabileceğini ve buralarda işleyebileceğini lütfen aklınızda bulundurun. Bu ülkelerin kanunları, Kişisel Verileriniz için aynı seviyede koruma sağlamayabilir. Bu nedenle OMRON yeterli tüm güvenlik önlemlerinin alınmasını ve bu aktarımla, daha ayrıntılı bir şekilde ifade etmek gerekirse Avrupa Ekonomik Alanı dışına Aktarılan Kişisel Verilerle ilgili olarak geçerli tüm kanunlara ve düzenlemelere uyulmasını sağlamaya çalışacaktır. Bu, Avrupa Komisyonu ya da gereken durumlarda başka denetleyici makamlar tarafından onaylanmış olan standart sözleşme maddeleri dahil olmak üzere Kişisel Verilerinizin alıcılarıyla yasal olarak gerekli olan sözleşmeleri yapmış olduğumuz anlamına gelir.

Omce-odp@omron.com adresine bir talepte bulunarak almış olduğumuz tüm güvenlik önlemlerini gösteren her türlü belgenin bir kopyasını alma hakkına sahipsiniz.

6. Güvenlik

OMRON Kişisel Verilerinizin yetkisiz ve yasa dışı kullanım, değiştirme, yetkisiz erişim veya ifşa, kazara ya da yanlışlıkla imha ve kayba karşı korunmalarını sağlamak amacıyla uygun teknik, fiziksel ve organizasyonel önlemler kullanarak Kişisel Verilerinizin uygun şekilde güvence altına alınmasını sağlamak üzere makul adımlar atacaktır.

Kişisel Verilerinize erişimi, bu verilere bu Gizlilik Politikası'nda listelenen amaçlardan biri için erişme ihtiyacı bulunan kişilerle sınırlandırmak için makul adımlar atacağız. Ayrıca, Kişisel Verilerinizi işleyen tüm üçüncü tarafların Kişisel Bilgilerinizin gizliliğini ve bütünlüğünü güvenli bir şekilde eşit olarak tesis etmesini sözleşmelerle sağlayacağız.

7. Veri saklama

Daha uzun bir süre kanunen zorunlu ya da yasal bir talebi savunmak için gerekli olmadığı müddetçe, Kişisel Verilerinizi toplanma amaçlarını yerine getirmek için gerekli olan süre boyunca (örneğin size müşteri hizmeti sunmak, soruları yanıtlamak veya teknik sorunları çözümlemek için gerekli olan süre boyunca) saklarız.

8. Haklarınız

Geçerli kanunlarda belirtilen koşullara tabi olarak, omce-odp@omron.com adresine talebinizi belirten bir e-posta göndererek bize sağlamış olduğunuz bilgileri talep etme, gözden geçirme, düzeltme, güncelleme, gizleme, kaldırma veya silme veya dilerseniz bu kişisel verilerin başka bir şirkete iletilmek üzere bir elektronik kopyasını talep etme hakkına sahipsiniz. Talebinize, geçerli kanunlara uygun şekilde yanıt vereceğiz.

Talebinizde lütfen hangi Kişisel Verilerin değiştirilmesini istediğinizi, veri tabanımızdan silinmesini isteyip istemediğinizi belirtin veya bunların kullanımına ilişkin hangi sınırlamaları getirmek istediğinizi bize belirtin. Makul olarak mümkün olan en kısa süre içinde talebinize uymaya çalışacağız.

Belirli Kişisel Verileri kayıt tutma amaçlarıyla ve/veya değişikliği ya da silmeyi talep etmeden önce başlamış olduğunuz işlemleri tamamlamak için saklamamız gerekebileceğini lütfen unutmayın.

Kişisel verilerinizin onayınıza dayalı olarak işlendiği durumlarda, omce-odp@omron.com adresine talebinizi belirten bir e-posta göndererek, geri çekmeden önce onaya dayalı olarak yapılan işlemelerin meşruluğunu etkilemeksizin onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

Kişisel Bilgilerinizin toplanmasının ve kullanılmasının bu Gizlilik Politikası'nı ya da geçerli kanunları ihlal ettiğini düşünüyorsanız özellikle ikamet etmekte olduğunuz Üye Devlet'te bulunan bir denetleyici makama şikayette bulunabilirsiniz.

9. Diğer web siteleri

Web sitelerimiz muhtelif zamanlarda iş ortaklarımız, sosyal medya ağları, şube kuruluşları ve bağlı şirketler gibi üçüncü taraf web sitelerinden ve bu tür web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu tür web sitelerinden birine verilen bağlantıyı izlerseniz bu web sitelerinin kendi gizlilik politikaları olabileceğini ve bu politikalara ilişkin olarak bizim hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmediğimizi lütfen unutmayın. Bu web sitelerine herhangi bir Kişisel Veri göndermeden önce lütfen bu politikalara başvurun.

10. Politika değişiklikleri

Bu Gizlilik Politikası muhtelif zamanlarda revize edilebilir ve güncellenmiş versiyon, web sitelerimizde size sunulur. Ancak kişisel bilgilerinizin kullanım özelliğine ilişkin önemli bir değişiklik söz konusuysa veya değişiklik başka bir şekilde sizi ilgilendiriyorsa değişiklik yürürlüğe girmeden önce de size bilgi sunulmasını sağlayacağız.

11. Bizimle iletişime geçin

Bu Gizlilik Politikası ya da genel olarak Kişisel Verileri ele alışımız ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa ya da haklarınızı kullanmak isterseniz lütfen omce-odp@omron.com adresinden bize e-posta gönderin ve sorunuzun niteliğini belirtmeyi unutmayın.

Yayın tarihi: Eylül 2022

En fazla 2 ürün seçin.