Skip to main content

Web sitesi kullanım koşulları

OMRON Healthcare Europe B.V. ve EMEA bölgesindeki bağlı şirketleri (“biz” veya “OMRON”), bu belge ile (bu belgede sözü edilen belgelerle birlikte) konuk veya kayıtlı kullanıcı olarak yararlanabileceğiniz OMRON web sitelerinin (“Web Sitesi") kullanımına ilişkin koşulları sizlere bildirmeyi amaçlamaktadır. “Siz”, Web Sitesini kullanan tüm kişiler anlamına gelmektedir. Web Sitesini kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım koşullarını dikkatle okuyun. Web Sitesini kullanarak bu kullanım koşullarını ve bu koşulların bağlayıcılığını kabul ettiğinizi belirtmiş sayılırsınız. Bu kullanım koşullarını kabul etmiyorsanız lütfen Web Sitesini kullanmaktan kaçının.

Web Sitesine Erişim

Web Sitesine erişime geçici olarak izin verilmektedir. Web Sitesinde sağladığımız hizmeti önceden bildirmeksizin geri çekme veya değiştirme hakkımız saklıdır (bkz. aşağıdaki bölüm). Web Sitesinin herhangi bir sebeple herhangi bir zamanda veya herhangi bir süreyle kullanılamaz olmasından yükümlü tutulamayız.

Zaman zaman Web Sitesinin bazı bölümlerine, Web Sitesinin tamamına ya da sitemize kayıtlı olan kullanıcılara erişimi sınırlayabiliriz.

Güvenlik prosedürlerimizin bir parçası olarak bir kimlik kodu, parola veya diğer bir bilgi seçerseniz ya da tarafınıza böyle bir bilgi verilirse bu bilgiyi gizli tutmalı ve üçüncü taraflara açıklamamalısınız. Bu kullanım koşullarının herhangi bir hükmüne uymadığınız kanısına varmamız halinde tarafınızca seçilen ya da tarafımızca tahsis edilen tüm kullanıcı kimlik kodlarını veya parolaları istediğimiz zaman devre dışı bırakma hakkına sahibiz.

Fikri mülkiyet hakları

Web Sitesinde bulunan tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibi OMRON'dur. Bu çalışmalar dünya çapındaki telif hakkı yasaları ve anlaşmaları ile korunmaktadır. Bu gibi tüm haklar saklıdır.

Web Sitesindeki materyallerin hiçbir bölümünü bizden veya lisansörlerimizden lisans almadan ticari amaçlarla kullanmamalısınız.

Yalnızca kişisel olarak başvurmak üzere Web Sitesinin herhangi bir sayfasının/sayfalarının bir kopyasını basabilir ve özetini indirebilirsiniz ve kuruluşunuzdaki başka kişileri Web Sitesinde yayınlanan materyallere bakmaya yönlendirebilirsiniz.

Bastığınız ya da indirdiğiniz materyallerin kağıt veya dijital kopyalarını hiçbir şekilde değiştirmemeli ve örnek resimleri, fotoğrafları, video veya ses dizilerini veya grafikleri kendilerine eşlik eden metinden ayrı olarak kullanmamalısınız.

Web Sitesindeki materyallerin yazarı olarak sahip olduğumuz statü (ve katkıda bulunduğu belirtilen tarafların statüsü) her zaman kabul edilmelidir.

Yayınlanan bilgilerin güvenilirliği

Web Sitesinde yayınlanan materyaller, güvenilir tavsiyeler sağlama amacını taşımamaktadır. Bu nedenle bu materyallere güvenilmesinden doğacak tüm yükümlülük ve sorumluluk tarafımızca reddedilmektedir.

Web Sitesinin düzenli olarak değişmesi

Web Sitesi düzenli olarak güncellemeyi amaçlamaktayız. İçerikte de istediğimiz zaman değişiklik yapılabilir. İhtiyaç doğduğu takdirde Web Sitesine erişim askıya alınabilir veya Web Sitesi tamamen kapatılabilir. Web Sitesindeki herhangi bir materyal belirli bir zamanda güncelliğini yitirmiş olabilir; bu materyalleri güncellemeye ilişkin bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

Yükümlülüğümüz

Web Sitesinde görüntülenen materyaller, doğruluğuna ilişkin herhangi bir garanti, şart veya taahhüt verilmeksizin sağlanmaktadır. Yasalarca izin verilen ölçüde, grup şirketlerimizin diğer üyeleri ve bize bağlı üçüncü taraflar işbu belge ile aşağıdakileri açıkça hariç tutmaktadır:

 • Tüm şartlar, taahhütler ve başka bir şekilde ima edilebilecek diğer koşullar.

 • Aşağıdakiler dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Web Sitesi nedeniyle veya Web Sitesinin, bağlı web sitelerinin ve yayınlanan materyallerin kullanımı veya kullanılamaması nedeniyle ya da kullanılmasına bağlı sonuçlardan ötürü herhangi bir kullanıcının karşılaştığı doğrudan, dolaylı veya tesadüfi kayıp ya da zararlar:

  • gelir kaybı;

  • iş kaybı;

  • kâr veya sözleşme kaybı;

  • öngörülen tasarrufların kaybı;

  • veri kaybı;

  • iyi niyet kaybı;

  • yönetim veya ofis zamanının kaybı;

  • yaralanma veya ölüm

[öngörülebilir olsa bile haksız muamele (ihmal dahil), sözleşmenin ihlali veya başka bir sebepten kaynaklanabilir].

Bunlar, geçerli yasalar çerçevesinde hariç tutulamayacak veya sınırlanamayacak yükümlülüklerimizi etkilememektedir.

Tazminat

Bu kullanım koşullarını ihlaliniz veya Web Sitesini kullanımınız ile ilişkili makul avukat ücretleri ve masrafları dahil olmak üzere, Omron'un tüm yükümlülük, kayıp, dava ve masraflarını karşılayacağınızı, bunlara karşı savunacağınızı ve zararlarını tazmin edeceğinizi kabul etmiş sayılırsınız.

Sizinle ve Web Sitesine yaptığınız ziyaretlerle ilgili bilgiler

Sizinle ilgili bilgiler gizlilik ve tanımlama bilgisi politikamız uyarınca işleme konmaktadır. Web Sitesini kullanarak böyle bir işlemi kabul etmiş ve tarafınızca sağlanan tüm verilerin doğru olduğunu taahhüt etmiş sayılırsınız.

Geribildirim

Sorular, yorumlar, öneriler veya benzeri (“Geribildirim") gibi geribildirim verileri dahil olmak üzere Web Sitesinde yayınladığınız veya gönderdiğiniz tüm veriler, yorumlar veya materyaller, gizli ve özel olmayan bilgi olarak kabul edilecektir. Omron bu Geribildirimle ilgili hiçbir yükümlülüğe sahip değildir ve Geribildirimleri sınırlama olmaksızın çoğaltma, kullanma, açıklama, sergileme, görüntüleme, dönüştürme, bu bilgilere dayalı türevsel çalışmalar yapma ve başka taraflara dağıtma özgürlüğüne sahiptir.

Ayrıca OMRON söz konusu Geribildirimleri dahil ederek ürün geliştirmek, üretmek ve pazarlamak dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Geribildirimlerde bulunan tüm fikirleri, konseptleri, teknik bilgileri veya teknikleri kullanma özgürlüğüne sahiptir. Web Sitesinde aşağıda belirtilen türdeki Geribildirimleri yayınlamanız veya aktarmanız yasaktır:

 • tehditkar, iftira içeren, müstehcen, uygunsuz, müfsit, tiksindirici, pornografik, tacizkar, ırk düşmanlığını teşvik edici, ayrımcı, hakaret içeren, skandal yaratıcı, kışkırtıcı, saygısız, özel hayata tecavüz eden veya huzursuzluk ya da rahatsızlık yaratabilecek geribildirimler

 • gerekli lisans ve/veya onaylar alınmamış geribildirimler ya da

 • Hollanda’da veya dünyanın herhangi bir ülkesinde suç teşkil eden eylemleri içeren veya teşvik eden, cezai sorumluluğa yol açan ya da yasalara aykırı olan veya üçüncü şahısların haklarına tecavüz eden geribildirimler.

Virüsler, bilgisayar korsanlığı ve diğer suçlar

Web Sitesini virüsler, truva atları, solucanlar, mantıksal bombalar veya kötü amaçlı ya da teknolojik olarak zararlı diğer materyalleri bilerek ekleyerek kötüye kullanmamalısınız. Web Sitesine, Web Sitesinin depolandığı sunucuya veya Web Sitesiyle bağlantılı diğer bir sunucu, bilgisayar veya veri tabanına yetkisiz erişim sağlamaya çalışmamalısınız. Web Sitesine hizmet reddi saldırısı veya dağıtılmış hizmet reddi saldırısı dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir şekilde saldırmamalısınız.

Web Sitesini kullanmanıza veya Web Sitesinde ya da bağlantılı web sitelerinde yayınlanan materyalleri indirmenize bağlı olarak bilgisayar ekipmanınıza, bilgisayar programlarınıza, verilerinize veya diğer özel materyallerinize bulaşabilecek dağıtılmış hizmet reddi saldırısı, virüsler veya teknolojik olarak diğer zararlı materyallerden kaynaklanan hiçbir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamayız.

Web Sitesine bağlantı verme

İtibarımızı zedelememek veya itibarımızdan faydalanmamak koşuluyla adil ve yasal bir şekilde ana sayfamıza bağlantı verebilirsiniz; ancak olmadığı halde tarafımızla ilgili herhangi bir ortaklık, onay veya destekleme belirtecek şekilde bağlantı oluşturmanız yasaktır.

Size ait olmayan bir web sitesinden bağlantı oluşturmamalısınız.

Web Sitesi, başka bir sitede anılmamalıdır. Ayrıca Web Sitesinin ana sayfadan başka bir bölümü için bağlantı oluşturmanız yasaktır. Bağlantı verme iznini önceden bildirmeksizin çekme hakkımız saklıdır.

Web Sitesindeki materyallerden yukarıda belirtilenler dışında herhangi bir şekilde yararlanmak istiyorsanız lütfen talebinizi info.omronhealthcare@eu.omron.com adresine gönderin.

Web Sitesinde verilen bağlantılar

Web Sitesinin üçüncü taraflarca sağlanan başka sitelere ve kaynaklara bağlantılar içerdiği durumlarda bu bağlantılar yalnızca bilgilendirme amacıyla verilmektedir. Bu site veya kaynaklarda yer alan içerikler üzerinde herhangi bir kontrole sahip olunmamakla birlikte, bunlarla ilgili ve bunları kullanmanızdan doğabilecek kayıp veya zararlara ilişkin sorumluluk kabul edilmemektedir.

Kullanım koşullarımızda yapılan değişiklikler

Bu kullanım koşulları, istediğimiz zaman bu sayfanın değiştirilmesiyle revize edilebilir. Bu sayfayı ara sıra kontrol ederek yaptığımız değişiklikleri dikkate almanız beklenmektedir. Bu kullanım koşullarında belirtilen bazı hükümler, Web Sitesinin başka bir yerinde yayınlanan hükümler veya bildirimler ile geçersiz kılınabilir.

Yetkili yargı bölgesi ve geçerli yasalar

Bu kullanım koşulları Hollanda yasaları ile düzenlenmektedir ve bu yasalara göre yorumlanmalıdır. Bu kullanım koşullarından doğacak anlaşmazlıklar Hollanda mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabidir.

İletişim

Web Sitesinde görünen materyallerle ilgili herhangi bir çekinceniz veya bu kullanım koşullarıyla ilgili herhangi bir sorunuz, yorumunuz ve isteğiniz varsa lütfen şu adrese yazarak bizimle iletişim kurun: info.omronhealthcare@eu.omron.com Veya şu adrese normal posta gönderin: OMRON Healthcare Europe B.V., Marketing and Communication Department, Scorpius 33, 2132 LR, Hoofddorp, Hollanda.

Web Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz

En fazla 2 ürün seçin.