Skip to main content

Nebulizasyon tedavisi

Nebülizatör türleri: Kompresör, mesh ve ultrasonik nebülizatörler

Nebülizatör türleri: Kompresör, mesh ve ultrasonik nebülizatörler Solunum semptomlarınızı hafifletmek için nebülizatör kullanma tavsiyesi mi aldınız? Genelde nebülizatör adı verilen solunum cihazları, çeşitli teknik tasarımlarda sunulur. Mekanik anlamda bu cihazlar ilacın etkin madde damlacıklarını havayla karıştırır. Nebülizatör içinde oluşan ince taneli buhar, ağızlık, maske veya burunlukla solunabilir.

Daha fazla bilgi edin

Solunum semptomlarınızı hafifletmek için nebülizatör kullanma tavsiyesi mi aldınız? Genelde nebülizatör adı verilen solunum cihazları, çeşitli teknik tasarımlarda sunulur.

Mekanik anlamda bu cihazlar ilacın etkin madde damlacıklarını havayla karıştırır. Nebülizatör içinde oluşan ince taneli buhar, ağızlık, maske veya burunlukla solunabilir. Başlıca avantajı, nebülizatörün çalışması ve soluma tekniği arasında belirli bir koordinasyon gerektirmemesidir. Bu nedenle nebülizatörler özellikle çocuklar ve yaşlılar için tavsiye edilir.

Kompresör, mesh ve ultrasonik nebülizatörler

Nebülizatörler, fonksiyonel ilkelerine göre üç türe ayrılabilir: Kompresörlü, MESH ve ultrasonik nebülizatörler.

Kompresörlü nebülizatörler, basınçlı hava oluşturan bir kompresörle çalışır. Hava, ilaç çözeltisinden akar ve çözeltiyi küçük damlacıklara atomize eder.

Mesh nebülizatörler, mikroskobik deliklerden oluşan ince bir membrandan yapılmıştır. Titreşimli bir öğe, ilacı membranın ince deliklerinden iter. Bu, küçük damlacıklardan oluşan bir aerosol üretir. Ayrıca bu nebülizatörler çok sessiz ve hafif olmaları sayesinde seyahat ederken ve çocuklarda kullanım için uygundur.

Ultrasonik nebülizatörler, yüksek frekanslı titreşimler oluşturan bir piezoelektrik titretici kullanır (2-3 milyon/sn). Titreşimler su haznesinden ilaca aktarılır (su, soğutma maddesi işlevi görür). Güçlü titreşimler, bir sıvı ilaç kolonu oluşturur ve küçük partiküller üretilir.

Nebülizatör kullanılırken doğru soluk nasıl alınır

Nebülizatör kullanımına ilişkin kılavuz:

 1. Ellerinizi yıkayın.

 2. Nebülizatörün son kullanımının ardından doğru bir şekilde temizlendiğinden emin olun.

 3. Hortumu cihaza bağlayın (MESH nebülizatörler için geçerli değildir).

 4. İlaç haznesini reçetelenmiş ilaçla doldurun.

 5. Hortumu ve ağızlığı ilaç haznesine bağlayın.

 6. Ağızlığı ağzınıza yerleştirin. Etkin maddenin tümünün akciğerlerinize ulaşabilmesi için ağızlığı dudaklarınızı etrafına kapatarak sıkıca tutun.

 7. Nebülizatörü açın.

 8. İlacın hepsi uygulanana kadar ağzınızdan soluk alın. Bu işlem 10 ila 15 dakika sürer. Gerekirse yalnızca ağzınızdan nefes almayı sağlamak için burun klipsi kullanabilirsiniz.

 9. Küçük çocuklar için ağızlık yerine maske kullanılabilir. Maskenin doğru bir biçimde takılması gerekir, aksi takdirde ilacın çoğu kaybolabilir ve inhalasyon etkili olmaz.

 10. Nebülizatörü kapatın.

 11. İlaç haznesini ve ağızlığı/maskeyi, ürünle birlikte gelen kılavuzda yer alan temizlik ve dezenfeksiyon yönergelerine uygun şekilde temizleyin.


Referanslar:

Almond, S. How do children with asthma inhale properly? Retrieved from https://www.kinder-asthma.com/wie-inhalieren-kinder-mit-asthma-richtig/

Richtig Inhalieren (2018). Types of inhalers with explanation of how it works. https://www.richtig-inhalieren.de/ratgeber-inhalieren/arten-von-inhalatoren-mit-erklaerung-funktionsweise adresinden alınmıştır

En fazla 2 ürün seçin.